Relaxace v České Kanadě

Pravidla rybolovu a ceník

Pravidla sportovního rybolovu – rybník Pilský na rok 2017

 Český Rudolec

 • každý rybář je povinen s sebou míti povolenku, doklad totožnosti, metr, podběrák, gumovou podložku, vyprošťovač háčků nebo pean,dezinfekci, a eko vezírek. Povolenka je nepřenosná; oprávněný k lovu nesmí půjčovat prut druhé osobě
 • zavážení nástrah a vnadění člunem pouze po předchozí domluvě při rezervaci lovného místa
 • chytání ryb z loděk a chytání na bójku je zakázáno; vnadění a používání krmítek povoleno
 • povolenka se zakupuje před započetím rybolovu na smluveném místě u hráze rybníka.
 • ryby lze chytat max. na 2 pruty (každý s jedním návazcem opatřeným jedním jednoháčkem); při lovu ryb přívlačí je povolen pouze 1 prut, přičemž nesmějí být další pruty nastraženy; veškeré háčky musí být bez protihrotu (mechanická úprava háčků s protihrotem je možná)
 • lov dravců pouze přívlačí a na umělé nástrahy a pouze po předchozí domluvě
 • Zákaz používání pevných montáží jako jsou například helikoptéry kdy je návazec pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj ( srkačky, helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. Únikové montáže, tzn, když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.
 • Pletená šňůra povolena pouze na návazci

na lovném místě je dovoleno

 • postavit si stan, přístřešek, deštník, slunečník
 • položit si deku, fotografovat úlovky
 • stravovat se

na lovném místě je zakázáno

 • ukládat odpadky
 • zakrmovat hrachem, nepřevařenou kukuřicí a nekvalitními vnadícími a nástražnými materiály
 • zakládat oheň
 • rýt a jinak kypřit zeminu
 • nakládat s rybou mimo podkladní-vypínací podložku
 • házet ulovenou rybu z lovného místa do vody
 • při zasakování vyměňovat ryby s již ulovenými
 • lovit bez zjevné kontroly nahozených udic a jejich dostupnosti
 • porušovat shora závazná ustanovení pro sportovní lov ryb na lovné ploše – po prvotním upomenutí a opakovaných nedostatcích bude rybolov   takového rybáře bez náhrad a okolků ukončen s okamžitým odchodem mimo areál rybníka
 • pes pouze po předchozí domluvě a v žádném případě nesmí volně pobíhat !!!

Denní rybolov

 • rok 2017 - jakmile odejde led - denně od 6.00 do 22.00 hod.
 • jiná doba – po dohodě

Noční rybolov - po dohodě  za příplatek 50 Kč k jednodenní povolence

Maringotky 

 • 1x vybavená - elektřina, 4 lůžka, nádobí atd., možnost vaření  - 250 Kč/ den
 • 1x nevybavená - pouze 4 lůžka - 100 Kč/den

Ceník povolenek

Jednodenní – 200 Kč

Víkendová ( pá – ne 22.00) – 500 Kč

Možnost odkoupení ulovených ryb dle ceníku.

 • kapr do 55 cm (75 Kč/kg)
 • lín od 30 cm (150 Kč/kg)
 • štika bez omezení (180 Kč/kg)
 • candát od 60 cm (250 Kč/kg)
 • okoun bez omezení (180 Kč/kg)
 • bílá ryba - zdarma

Důležité informace na závěr

 • návštěvník, doprovod, rybář v plném rozsahu odpovídá za své vlastní rybářské nářadí, osobní věci, motorová a jiná vozidla a za své konání v celém areálu rybníka Pilský v Českém Rudolci
 • případné zcizení předmětů osobního vlastnictví rybáře a osob jeho doprovodu nepadá na vrub pověřené osoby, ani majitele rybníka
 • s případnou nesrovnalostí v podmínkách sportovního rybolovu se obrátí na pověřenou osobu
 • rybník lze rezervovat pro soukromé akce (max. 10 rybářů)
 • rybolov v jiném čase, než je popsáno v kapitolách denní a noční rybolov je možno povolit jen ze souhlasem majitele nebo pověřené osoby
 • parkování do 10 m od lovného místa
 • občerstvení
 • vstup do areálu rybníka na vlastní nebezpečí
 • rybář je povinnen umožnit pověřené osobě nahlédnout do vozidla a zavazadel          (děkujeme za pochopení )
 • lovné místo nutno rezervovat na tel: 602584610

Vyhledávání

Kontakt

Ryby Český Rudolec